|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

  Sodelovanje Srednje šole za gostinstvo in turizem z okoljem poteka v naslednjih smereh:

   

  1. Sodelovanje z osnovnimi šolami na območju Dolenjske, Bele krajine in  Posavja. Sodelovanje poteka v obliki seznanjanja svetovalnih delavcev OŠ o programih, ki jih naša šola izvaja. Učence  osnovnih šol seznanjamo z našimi programi in poklici  tudi na Dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu.

   

  2.  Sodelovanje s srednjimi šolami na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

        Sodelovanje s srednjim šolami poteka preko srečanj študijskih skupin, svetovalnih

        delavcev in ravnatelji. (usklajujemo učne načrte, vpis in preusmerjanje dijakov, šolski

         koledar, urejamo in usklajujemo kadrovske zadeve, itd.).

   

  3. Z drugimi srednjimi šolami najbolj aktivno sodelujemo s srednjimi šolami gostinsko – turistične usmeritve. Stalne redne stike med šolami vzdržujemo v obliki predmetnih aktivov in v obliki sestankov Področne skupnosti za gostinstvo in turizem, ki jo vodi ravnateljica izolske gostinsko – turistične šole.

   

  4.  Sodelovanje z višjimi in visokimi šolami . Sodelovanje poteka preko prijavno-

  informacijske službe za vpis ter v obliki posredovanja informacij o višješolskih in

  visokošolskih programih.

   

  5.   Sodelovanje z delodajalci poteka že utečeno, saj naši dijaki pri njih opravljajo deloma

        prakso in praktično usposabljanje. Pomembno je tudi sodelovanje z zbornicami.

   

  6.  Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto redno sodeluje tudi z različnimi društvi,

       organizacijami (Rdeči križ Slovenije, Posvetovalnica za otroke in starše, Dolenjska

       turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, Zavod za zdravstveno  

       varstvo  Novo  mesto, CPI).

   

  7.  Šola bo nadaljevala tudi z navezavo stikov z gostinsko-turističnimi šolami na območju bivše Jugoslavije