|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  KOMISIJE

   PRITOŽBENA KOMISIJA oz. KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC

  V skladu s 81. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006, 68/17 in
  46/19) je imenovana pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic dijakov v sestavi:

  Anica Pajer – predsednica

  Katarina Teršar Zalar - članica

  Irena Avsenik - zunanja članica (Kmetijska šola in biotehniška gimnazija)

  Irena Jarc - nadomestna članica

  Darinka Drmaž Lavrič - nadomestna članica

  Zvijezdana Cujnik - nadomestna članica

   

   KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE FORMALNO IN NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

  V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006 in št. 68/17, 46/19) ter Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/2018) je bila imenovana komisija
  za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja v sestavi:

  Marinka Bojanc – predsednica

  Robert Pečarič – član

  Anica Pajer – članica

  Slavica Šterk - članica

   

  KOMISIJA ZA KAKOVOST

  V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Svet zavoda na predlog ravnatelja imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik in člani, imenovani izmed strokovnih delavcev, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev. Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj pet članov:

  Robert Gregorčič, predstavnik delodajalcev,

  Jan Kravcar , predstavnik dijakov,

  Karmen Rozman , predstavnica staršev,

  Alenka Lipej Kastrevec , predstavnica strokovnih delavcev,

  Anica Pajer, predstavnica strokovnih delavcev

  Rok Zupan, predstavnik strokovnih delavcev

  Poročilo KK 2022-23 za Svet zavoda.pdf

   

   KOMISIJA ZA PREHRANO

  Tako kot že nekaj let bomo tudi v letošnjem šolskem letu zagotavljali topli obrok. Glede na socialni status lahko dijaki pridobijo subvencijo za malico. Starši morajo dijake na malico prijaviti. Za organizacijo šolske
  prehrane so bila izdelana pravila, ki jih je potrdil Svet zavoda.
  Na osnovi 5. člena Pravilnika o šolski prehrani je ravnatelj imenoval komisijo za prehrano v naslednji sestavi:

  Anita Beguš, predstavnica zaposlenih (organizator prehrane),

  Andreja Dvojmoč, predstavnica zaposlenih,

  Anica Pajer, predstavnica zaposlenih,

  Uroš Šporar, predstavnik zaposlenih in

  Jan Kravcar, predstavnik dijakov.

   

   KOMISIJA ZA FIZIČNO UNIČENJE OSEBNIH PODATKOV OZ. DOKUMENTOV Z OSEBNIMI PODATKI    

  V skladu z 42. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju se za šolsko leto 2023/24 imenuje komisija v sestavi:

  Katarina Teršar Zalar, predsednica,

  Darinka Drmaž Lavrič, članica

  Sara Strajnar, članica.