|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

  STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

  Učitelj

  Razrednik

  Poučuje

  e-naslov

  Katarina Teršar Zalar

  1.a

  športna vzgoja, zdravstvena vzgoja

  katarina.tersar.zala@grm-nm.si

  Andreja Gril Novak 1.b

  praktični pouk kuharstva, razredništvo

  andreja.gril.novak@grm-nm.si

  Jože Avsec

  2.a zgodovina, sociologija, naravna in kulturna dediščina,
  poslovno komuniciranje, družboslovje, aktivno
  državljanstvo
  joze.avsec@grm-nm.si

  Urška Mehle

  2.b

  slovenščina

  urska.mehle@grm-nm.si

  Darinka Drmaž Lavrič

  3.a kemija, biologija, naravoslovje darinaka.drmaz.lavric@grm-nm.si

  Irena Gorše

  3.b angleščina irena.gorse@grm-nm.si

  Robert Pečarič

  4.a praktični pouk kuharstva in strežbe robert.pecaric@grm-nm.si

  Alenka Lipej Kastrevec

  4.b ekonomija v strokovnih modulih alenka.lipej.kastrevec@grm-nm.si
  Anica Pajer 5.a

  prehrana v strokovnih modulih

  anica.pajer@grm-nm.si

  Zvijezdana Cujnik

   

  angleščina

  zvijezdana.cujnik@grm-nm.si

  Urška bratkovič

   

  športna vzgoja

  urska.bratkovic@grm-nm.si

  Marinka Bojanc

   

  matematika

  marinka.bojanc@grm-nm.si

  Maja Skubic Avsec

   

  slovenščina, ravnateljica

  maja.skubic.avsec@grm-nm.si

  Anica Možina

   

  knjižničarka

  anica.mozina@grm-nm.si

  Irena Jarc

   

  nemščina

  irena.jarc@grm-nm.si

  Anita Beguš

   

  svetovalna delavka, organizatorica prehrane, koordinacija IP, koordinacija dela s tujci

  anita.begus@grm-nm.si

  Maja Mlakar

   

  umetnost

  maja.mlakar@grm-nm.si

  Luka Novak

   

  fizika

  luka.novak@grm-nm.si

  Slavica Šterk

   

  praktični pouk turizma, turizem v strokovnih modulih

  slavica.sterk@grm-nm.si

  Urška Mihelič

   

  matematika

  urska.mihelic@grm-nm.si

  Andreja Dvojmoč

   

  praktični pouk kuharstva, organizacija p.p., HACCAP v učni kuhinji

  andreja.dvojmoc@grm-nm.si

  Irena Mostek

   

  informatika

  irena.mostek@grm-nm.si

  Franci Mežič

   

  praktični pouk strežbe

  franci.mezic@grm-nm.si

  Rok Zupan

   

  organizator PUD-a

  rok.zupan@grm-nm.si

  Drago Košak

   

  prehrana v strokovnih modulih

  drago.kosak@grm-nm.si

  Tatjana Ravnih

   

  praktični pouk kuharstva

  tatjana.ravnih@grm-nm.si

  Luciana Šuran

   

  italijanščina 

  luciana.suran@grm-nm.si

  Nina Jarc  

  geografija

  nina.jarc@grm-nm.si

  Sebastjan Repnik

    praktični pouk turizma sebastjan.repnik@grm-nm.si

  Sara Strajnar

    slovenščina, angleščina sara.strajnar@grm-nm.si